Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup nálepek a jiných výrobků v internetovém obchodě www.majestick.cz.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

II. Objednávka

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.majestick.cz jsou závazné.

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Vyplněním registračního formuláře, nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím.

4. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží (licenci) přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

III. Podmínky dodání

1. Vzhledem k povaze výrobního procesu (na objednávku) vymezujeme si jako prodejce a zároveň výrobce dekorací určitou dobu (nejdéle však 4 pracovní dny) na výrobu a dodání objednáného zboží. Budeme se však také snažit vyjít maximálně vstříc všem zákazníkům a v případě potřeby zohleďňovat konkrétní požadávky klientů

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Na produkty nabízené v internetovém obchodě se nevztahuje ustanovení odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 o možnosti odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

2. Výrobek speciálně upravený pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit v případě, že se neprokáže, že výrobek byl ze strany prodávájícího poškozen

3. Poškozené balení produktu je třeba reklamovat u přepravce a doložit při reklamaci potvrzený protokol přepravce.

5. Záruka se vztahuje pouze na poškození samotných výrobků tj. barevných foliových motivů nikoli však přenosných folii nebo podkladového silikonového papírů.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

2. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího.

3. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, PayPal apod.) vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

4. Pokud zákazník požádá o zrušení registrace a výmaz z databáze, prodávající je povinnen toto provést.

VI. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím potvrzením.

3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to. Prodávající se tímto zavazuje vymazat veškeré údaje o kupujícím z databáze. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou nutné zajištění průkaznosti účetních dokladů.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavřeni kupní smlouvy u fyzických osob podle občanského zákoníku. Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti uzavření kupní smlouvy u právnických osob obchodním zákoníkem.